Προγραμματιστής / web developer (κωδ. 0020)

Ζητείται για μόνιμη εργασία νέος/νέα για το τμήμα προγραμματισμού.

Απαραίτητα προσόντα: Γνώση HTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery, Javascript, Bootstrap, Adobe Photoshop.

Για αποστολή βιογραφικών, επικοινωνήστε μαζί μας στο jobs@webman.gr ή στα τηλέφωνα 2818 10 20 30 & 28920 22210.