Διαχείριση e-mails, ιστοσελίδας & κρατήσεων

H υπηρεσία χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και διαχείρισης των e-mails, της ιστοσελίδας και των κρατήσεων της (σε περίπτωση ξενοδοχείου).

Βασική διαχείριση e-mails

Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
καθημερινή παρακολούθηση των e-mails με τηλεφωνική ενημέρωση όταν αυτό χρειάζεται και επικοινωνία με τους πελάτες σας έπειτα από συνεννόηση μαζί σας

Διαχείριση e-mails & ιστοσελίδας

Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
καθημερινή παρακολούθηση των e-mails με τηλεφωνική ενημέρωση όταν αυτό χρειάζεται και επικοινωνία με τους πελάτες σας έπειτα από συνεννόηση μαζί σας
Ενημέρωση πληροφοριών ιστοσελίδας
προσθήκη νέων, αλλαγές σε κείμενα, φωτογραφίες και διαφορα γραφικά της ιστοσελίδας

Διαχείριση e-mails, ιστοσελίδας & κρατήσεων ξενοδοχείου

Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
καθημερινή παρακολούθηση των e-mails με τηλεφωνική ενημέρωση όταν αυτό χρειάζεται και επικοινωνία με τους πελάτες σας έπειτα από συνεννόηση μαζί σας
Ενημέρωση διαθεσιμότητας & δημιουργία προσφορών
καθημερινή ενημέρωση της διαθεσιμότητας έπειτα από κρατήσεις που γίνονται μέσω e-mail και δημιουργία προσφορών για πιο ανταγωνιστικές πωλήσεις
Ενημέρωση πληροφοριών καταλόγων
ενημέρωση διαθεσιμότητας καθώς και αλλαγές σε κείμενα και φωτογραφίες της καταχώρησης
Ενημέρωση πληροφοριών ιστοσελίδας
προσθήκη νέων, αλλαγές σε κείμενα, φωτογραφίες και διαφορα γραφικά της ιστοσελίδας